Decyzją Rady Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018 r. dr inż. Patrycja Wojciechowska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

Pani Doktor Habilitowanej serdecznie gratulujemy!