News

Eksperta grupy technicznej

Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz został powołany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (European Commission Joint Research Centre, Petten/Ispra) na eksperta grupy technicznej (TG) pilotowego programu ETV (Environmental Technology Verification), którego celem jest ekologiczna weryfikacja nowych technologii.