News

Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Zenona Foltynowicza oraz dr inż. Wojciecha Kozaka opracował nowy, nanokompozytowy pochłaniacz tlenu.