News

Podsumowanie projektu E-Mob E-Mobility accelerator

Dr inż. Joanna Witczak wzięła udział w koferencji naukowej podsumowującej projekt E-Mob E-Mobility accelerator, która odbyła się w dniach 20-21 września 2011 roku w Brukseli. Celem projektu Akcelerator E-Mobilności było określenie wspólnej strategii i zaleceń w zakresie polityki mającej na celu przyspieszenie skutecznego wprowadzenia na rynek pojazdów elektrycznych.