News

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

W dniu 9 stycznia 2014 r. w Krakowie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. W czasie zebrania wręczono Złotą Odznakę za wybitne zasługi dla PTT prof. dr hab. Zenonowi Foltynowiczowi, prof. zw. UEP.