Pan mgr Tomasz Goliński, doktorant studiow niestacjonarnych na Wydziale Towaroznawstwa, realizujący rozprawę doktorską pod promotorstwem prof. dr hab. Zenona Foltynowicza, uzyskał stypendium Fundacji Kosciuszkowskiej (15 tys $) na 5-cio miesieczny pobyt na Stanford University (Kalifornia, USA) w grupie znanego ekonomisty Prof. Lepecha.