News

Sukces SKN Ekobiznesu

Zespół studentów z Koła Naukowego Ekobiznesu działającego przy Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów przyczynił się do powstania aplikacji, która rozszyfrowuje znaczenia znaków środowiskowych na opakowaniach kosmetyków, produktów spożywczych czy sprzętu elektronicznego.

Dzięki niej dowiemy się, jakie kryteria środowiskowe spełnia produkt oraz jakie korzyści przyniesie nam jego nabycie. Celem projektu "Live Green" jest uświadomienie Polakom, znaczenia podejmowanych przez nich decyzji w aspekcie ich oddziaływania na środowisko. Więcej informacji o aplikacji oraz samą aplikację można pobrać bezpłatnie pod adresem

http://livegreen.org.pl/