Programy zajęć znajdują się w sekcji INFORMACJE DLA STUDENTÓW/ZAJĘCIA oraz w gablotach: przy Katedrze oraz sali ćwiczeń bud. B. 
Podział na grupy zamieszczony jest w gablotach: przy Katedrze oraz sali ćwiczeń bud. B.