Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych została utworzona 1 maja 2012 roku zarządzeniem JM Rektora nr 13/2012 z dnia 20.04.2012 roku. Nowa katedra powstała z połaczenia Katedry Ekologii Produktów oraz Katedry Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych.

Historia Katedry Towaroznawstwa Produktów Przemysłowych sięga swymi korzeniami roku 1954, kiedy to z inicjatywy prof. Mariana Durskiego został powołany Zakład Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych. Główną problematykę badawczą stanowiły wówczas zagadnienia dotyczące związków wielkocząsteczkowych. Rozwiązywane przez zespół problemy dotyczyły głównie chemii, technologii i towaroznawstwa tworzyw sztucznych i gumy. Z początkiem lat 90-tych zapoczątkowane zostały (po raz pierwszy w Polsce) badania związane z towaroznawczą oceną jakości nadruków kodów kreskowych na różnych materiałach opakowaniowych poddanych działaniu zróżnicowanych warunków klimatycznych, występujących w dystrybucji i handlu. Równocześnie podjęto nowatorskie prace eksperymentalne związane z oddziaływaniem mediów energetycznych na materiały opakowaniowe. 

Katedra Ekologii Produktów została powołana zarządzeniem JM Rektora z dniem 30 grudnia 2004 r. w miejsce Katedry Agrobiznesu. Zmiana ta była następstwem utworzenia w roku akademickim 2004/2005 specjalności Ekologia Produktów. Funkcję Kierownika powierzono prof. dr hab. Zenonowi Foltynowiczowi.