Wykształcenie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor inżynier nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii Wydziału

Zainteresowania naukowe
jakość i bezpieczeństwo żywności

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.