Instytut Technologi Drewna w Poznaniu poszukuje pracownika zainteresowanego pracą naukowo-badawczą z Zakładzie Ekonomiki Drzewnictwa - absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego (mile widziany otwarty przewód doktorski).

Oferta pracy dla osób zainteresowanych pracą naukową:
- z umiejętnościami stawiania i rozwiązywania problemów badawczych oraz wnioskowania,
- z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami),
- z zaawansowanymi umiejętnościami obsługi komputera i pakietu MS Office,
- z umiejętnością pracy w zespole i działań pod presją czasu,
- ze zdolnościami organizacyjnymi, komunikatywnych i dyspozycyjnych.

Instytut oferuje ciekawą i pełną wyzwań pracę, stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, możliwość rozwoju naukowego.

Osoby zainteresowane mogą przesłać CV i list motywacyjny na adres:
Instytut Technologii Drewna
Dział Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

e-mail: u_chrzanowska@itd.poznan.pl