Akademia Leona Koźmińskiego organizuje w dniach 8 i 9 grudnia b.r. V Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów,  poświęconą aktualnym problemom zarządzania i ekonomii. Będzie ona jednym z istotnych elementów obchodów 25-lecia istnienia naszej Uczelni. Na konferencji tej doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanych przez nich prac. Pragniemy zaprosić na konferencję doktorantów z różnych środowisk naukowych.
Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinach nauk o zarządzaniu oraz ekonomii, a także uprawnienia doktorskie w dyscyplinie finanse. Prowadzimy studia doktoranckie we wszystkich tych dyscyplinach.

W związku z tym głównymi obszarami tematycznymi konferencji, będą:
- organizacja,
- kierowanie ludźmi,
- zarządzanie strategiczne,
- marketing,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- nowoczesne technologie w zarządzaniu,
- ekonomia,
- finanse.

Przewidujemy wydanie książki zawierającej zakwalifikowane teksty w wydawnictwie „Poltext” (uzyskają one 4 punkty z tytułu publikacji naukowej). Prezentowane na konferencji lub publikowane materiały mogą mieć zarówno charakter teoretyczny jak i badawczy, powinny jednak dotyczyć problematyki przygotowanego doktoratu. Objętość tekstu wraz z bibliografią powinna zawierać się w granicach od 12 do 15 stron (minimum 20.000, maksimum 25.000 znaków, ze spacjami). Wszystkie teksty będą recenzowane. Na konferencję powinny zostać również przygotowane prezentacje w formie slajdów. Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W dniu 8 grudnia przewidujemy sesje plenarne oraz obrady w sekcjach, których problematyka będzie zależała od tematów przesłanych referatów.

Natomiast 9 grudnia proponujemy doktorantom udział w warsztacie metodologicznym prowadzonym przez naszych ekspertów. Warsztat będzie dotyczyć ilościowych i jakościowych metod badań naukowych i będzie prowadzony na podstawie przesłanych przez doktorantów krótkich informacji o problematyce ich prac i planowanych metodach badawczych.  Celem warsztatu jest udzielenie doktorantom wsparcia w doborze metod i analizie wyników badań. Planowany czas trwania warsztatu: godz. 09.00 – 13.00.

Prosimy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń na konferencję (tytuł referatu i abstrakt do 100 słów zawierający cel i określenie czy artykuł ma charakter teoretyczny, czy empiryczny) oraz zgłoszenia zamiaru udziału w warsztatach na adres konferencjadoktorantow@kozminski.edu.pl do 3 lipca 2017 r. Informację o zakwalifikowaniu referatu na konferencję Autorzy otrzymają do 12 lipca b.r. Pełne, ostateczne teksty referatów powinny wpłynąć do nas najpóźniej do 4 września 2017 r.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi:
- 150,- PLN za udział w pierwszym dniu obrad (wszystkim Uczestnikom zapewniamy otrzymanie książki konferencyjnej, lunch, kawę i herbatę podczas przerw),
- 100,- PLN za udział w warsztacie.
Oficjalna strona konferencji - http://konferencjadoktorantow.kozminski.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!