W sobotę, 10.12.2016 r. odbył się wykład prof. Eleny Horskiej ze Slovak University of Agriculture w Nitrze, która przyjechała na UEP w charakterze visiting professor. Prof. E. Horska zajmuje się głównie marketingiem międzynarodowym, tego też dotyczył jej wykład zaplanowany w programie studiów dla doktorantów drugiego roku.