16 Analiza funkcji wielu zmiennych

16.8 Poszukiwanie ekstremów lokalnych funkcji wielu zmiennych