16 Analiza funkcji wielu zmiennych

16.9 Ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych