4 Relacje

4.1 Relacja - istota, określenie i formy opisu