5 Zastosowania relacji w ekonomii

5.2 Relacje porządkujące