6 Podstawy algebry liniowej

6.2 Przestrzeń wektorowa