7 Instrumenty algebry liniowej

7.1 Przekształcenia elementarne macierzy