8 Układy warunków liniowych

8.1 Układy równań liniowych