Zadanie  Zawartość
  1.5.1 Rozwiązanie równania metodą analizy starożytnych + WolframAlpha 
  1.5.2 Rozwiązanie równania metodą analizy starożytnych + WolframAlpha