Zadanie  Zawartość
  11.1.1Badanie monotoniczności ciągu - metoda różnicowa + WolframAlpha
  11.1.2Badanie monotoniczności ciągu - metoda ilorazowa + WolframAlpha