Zadanie  Zawartość
 5.2.1Badanie rodzaju relacji porządkującej
5.2.2Wyznaczanie preporządku z zastosowaniem funkcji użyteczności - kryterium maksymalizacji korzyści
 5.2.3  Wyznaczanie preporządku z zastosowaniem funkcji użyteczności - kryterium minimalizacji kosztów