Odbycie studiów na specjalności Analityka usług finansowych pozwoli na pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów oraz analizy rynku finansowych. W rezultacie absolwenci będą wysoko wykwalifikowanymi analitykami rynków usług finansowych poszukiwanymi na rynku pracy i to przez instytucje finansowe, jak i przedsiębiorstwa z różnych branż. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: specjalistów z zakresu strategii marketingowych instytucji finansowych, menedżerów produktów finansowych, specjalistów ds. zakupu usług finansowych, analityków koniunktury gospodarczej, specjalistów zarządzających jakością usług finansowych, a także jako doradcy finansowi. Uzyskane kwalifikacje umożliwią założenie i prowadzenie własnej działalności usługowej z zakresu badań rynków finansowych, a także usług doradczo-konsultingowych.


Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Przygotowania i realizacji projektów badawczych z zakresu usług finansowych,
  • Zarządzania realizacją projektów badawczych i analitycznych,
  • Prowadzenia analiz i wnioskowania dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich,
  • Zarządzania portfelem usług w instytucji finansowej,
  • Optymalnego doboru portfela usług finansowych dla potrzeb przedsiębiorstwa,
  • Analizowania zjawisk i procesów zachodzących na rynku usług finansowych.