Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2004

Archiwum roku 2004

Październik 2004 r.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zostało uhonorowane podczas 8. Targów Książki w Krakowie I Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki wydany w roku akademickim 2003-2004. Nagroda przyznana została za podręcznik "Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne" pod red. prof. dra hab. M. Hamrola. W konkursie brało udział ponad 30 wydawnictw uczelnianych z całej Polski.


27 września 2004 r.
Odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra R. Polaczka pod tytułem: "Wpływ przemian strukturalnych majątku na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego", promotor prof. dr hab. H. Sobolewski. Mgr R. Polaczek uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Lipiec 2004 r.

Wydanie książki "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne", pod red. naukową M. Hamrola, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004;

WPROWADZENIE
CZĘŚĆ I STUDIUM PRZYPADKU - "KORD"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (M. Hamrol, G. Mikołajewicz)
2. Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsięborstwa (E. Kurtys)
3. Analiza kosztów (C. Kochalski)
4. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku (M. Hamrol)
5. Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto (R. Polaczek)
6. Analiza płyności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa (A. Dowżycki)
7. Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego (H. Sobolewski)
8. Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością (W. Niedzielski)
9. Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie (J. Nowicki)
10. Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym (G. Mikołajewicz)
CZĘŚĆ II STUDIUM PRZYPADKU - "FARMACJA"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (M. Hamrol, G. Mikołajewicz)
2. Problemy analityczne

LITERATURA
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004


17-19 czerwca 2004 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2004", zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, M. Ślezak: Wpływ kursu złotego na kurs akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2002,
 • dr C. Kochalski: Budowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o analizę rentowności sprzedaży,
 • mgr W. Niedzielski: Amortyzacja graniczna jako kryterium oceny efektywności leasingu,
 • mgr J. Nowicki: Macierz ekonomicznej wartości dodanej jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa z perspektywy interesów właścicielskich (na przykładzie polskich spółek giełdowych z sektora motoryzacyjnego.

15 czerwca 2004 r.
Odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra W. Niedzielskiego pod tytułem: "Leasing jako źródło finansowania inwestycji i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa", promotor prof. dr hab. M. Hamrol. Mgr W. Niedzielski uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.


5-7 kwietnia 2004 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej", zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, A. Filipczyk: Czynniki determinujące strukturę kapitału przedsiębiorstwa. Teoria a praktyka,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski, mgr R. Polaczek: Zarządzanie i finansowanie przemianami strukturalnymi majątku przedsiębiorstw z sektora piwowarskiego w Polsce,
 • dr C. Kochalski: Jak wyprowadzić analizę zewnętrzną kosztów z impasu.

Kwiecień 2004
Publikacja artykułu prof. dra hab. M. Hamrola (współautorzy: B. Czajka, M. Piechocki): Analiza dyskryminacyjna. Przegląd najważniejszych modeli, Przegląd Organizacyjny, 4/2004.


19-21 stycznia 2004 r.

Konferencja "Efektywność źródłem bogactwa narodów", zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr R. Burchardt: Korekty księgowe w procesie kalkulacji ekonomicznej wartości dodanej,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski, mgr P. Bober: Determinanty polityki zarządzania majątkiem na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego,
 • dr C. Kochalski: Rachunek kosztów klientów versus rachunek kosztów działań,
 • mgr W. Niedzielski: Leasing środków trwałych w Polsce i na świecie. Perspektywy rozwoju,
 • mgr G. Mikołajewicz: Analiza fundamentalna - produkt czy opakowanie?,
 • mgr J. Nowicki: Ograniczenia informacyjne w procesie kalkulacji ekonomicznej wartości dodanej (EVA).