Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2011

Archiwum roku 2011

Grudzień 2011 r.
Ukazała się książka: "Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania" pod red. naukową B. Kożuch i C. Kochalskiego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr 7/2011, Kraków 2011.1 grudnia 2011 r.

Prof. M. Hamrol otrzymał nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2010/2011 - za opracowanie wniosku o przyznanie Wydziałowi Zarządzania UEP nadawania uprawnień w zakresie dyscypliny naukowej Finanse.21 listopada 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w Pałacu Prezydenckim wręczył odznaczenia państwowe wybitnym profesorom, pracownikom wyższych uczelni. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP.


14 października 2011 r.

Prof. C. Kochalski otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za szczególne osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2010/2011.

Dr Grzegorz Mikołajewicz otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. "Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe".


Październik 2011 r.

Ukazała się książka: "Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce" pod red. naukową C. Kochalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.3-7 lipca 2011 r.

Odbył się 20th World Business Congress zorganizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Swój artykuł zaprezentował prof. C. Kochalski (współautorzy S. Cyfert i J. Jasiczak): Strategic Management Processes in Polish Public and Non-public Institutions of Tertiary Education and Enterprises. Comparative Analysis.


16-18 czerwca 2011 r.
Odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

  • dr G. Mikołajewicz: Informacje makroekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej oraz ich źródła (na przykładzie Polski),
  • dr J. Nowicki: Przydatność CFROI i CVA w przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli.

Luty 2011 r.
Ukazał się Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: "Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne" pod red. naukową S. Cyferta i C. Kochalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.