Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2012

Archiwum roku 2012

21 grudnia 2012 r. 
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP i dr Robert Polaczek otrzymali Nagrodę Zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - za monografię pt. "Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce". 30 listopada 2012 r. 
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Zawodowej „Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych", zorganizowanej przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, Katedrę Rachunkowości UEP oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Konto". Konferencja odbyła się w sali WTC przy ul. Bukowskiej 12.


29 listopada 2012 r. 
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w warsztatach "WorkGate 2012" w ramach I edycji projektu zainicjowanego przez Miasto Poznań, obejmującego większość poznańskich uczelni i ponad 80.000 studentów. Warsztaty odbyły się w Studio "Concordia Design" w Poznaniu.

15 października 2012 r. 
Mgr Małgorzata Fraszewska otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżniającą się pracę na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2011/2012.12 października 2012 r. 
Dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadwz. UEP otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za całokształt dorobku.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadwz. UEP otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012, w szczególności za wzorowe kierowanie pracami zespołu ds. STRATEGII UEP.

11 października 2012 r.
odbyło się Nadzwyczajne Zebranie pracowników Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej, na którym podziękowano dr hab. Mirosławowi Hamrolowi za stworzenie Katedry, wieloletnie nią kierowanie i troskę o jej rozwój i dobre imię. Byłym pracownikom mgr Felicji Gruszczyńskiej i dr Antoniemu Dowżyckiemu podziękowano za wkład w rozwój Katedry.

1 października 2012 r.
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP objął stanowisko Kierownika Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej


3 września 2012 r. 
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP objął stanowisko Prorektora ds. Strategii i Rozwoju. Wybory odbyły się 16.03.2012 r.


21-22 czerwca 2012 r,
W Złotym Potoku odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym" organizowana przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wygłosił referat pt. "Raportowanie banków komercyjnych spoza indeksu RECPECT w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku kapitałowym"