Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2013

Archiwum roku 2013

13-14 grudnia 2013 r.
Dr Aleksandra Szulczewska-Remi uczestniczyła w spotkaniu  Stowarzyszenia Absolwentów Programu TOP 500 Innovators w ramach programu pt. "Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników". Spotkanie odbyło się w hotelu Gromada w Warszawie.


29 listopada 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, odebrał akt powołania do Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w Ministerstwie Finansów w Warszawie.


21 listopada 2013 r.
W Głosie Wielkopolskim ukazał się wywiad z dr. Robertem Polaczkiem na temat rekonstrukcji rządu.

13 listopada 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział jako moderator w konferencji "Dane do szuflady czy barometr zmian - praktyczne wykorzystanie subiektywnych i obiektywnych wskaźników monitoringu strategicznego miast". Konferencja była inauguracją Projektu pn. "Cities of change - cooperation of cities in the field of city development", którego miasto Poznań jest liderem. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 dzięki środkom przyznanym przez Komisję Europejską. Konferencja odbyła się w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

4 listopada 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, został zaproszony do objęcia funkcji przewodniczącego Rady naukowej międzynarodowego projektu „Cities of change - cooperation of cities in the field of city development". Projekt ma służyć nawiązaniu współpracy między europejskimi miastami i środowiskiem naukowym.


30 października 2013 r. 
Na mocy Postanowienia nr 81 Rektora UEP zostało utworzone studenckie koło naukowe "Controlling". Na opiekuna Koła został powołany dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.


22 października 2013 r. 
Mgr Małgorzata Fraszewska otrzymała nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżniającą się pracę na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013.


18 października 2013 r. 
Dr Witold Niedzielski otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2012/2013, w szczególności za wyróżniającą się pracę na rzecz UEP w ramach II zespołu ds. strategii UEP.

30 września 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wystąpił w telewizji WTK  w programie "Otwarta antena"

18 września 2013 r.
Dr Aleksandra Szulczewska-Remi poprowadziła warsztaty pt. "Propozycja wartości dla produktów innowacyjnych" zorganizowane w ramach 12th International Commodity Conference (IComSC) w Mikorzynie.

13 września 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wystąpił w telewizji WTK  w programie "Gość wieczoru"

18 czerwca 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP i mgr Piotr Ratajczak wygłosili referat pt. "Długoterminowe stopy zwrotu z akcji spółek przeprowadzających pierwszą ofertę publiczną na polskim rynku giełdowym" podczas XIV Ogólnopolskiej Konferencji "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym" zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 17 - 19 czerwca 2013 w Podlesicach.

27 maja 2013 r.
Dr inż. Aleksandra Szulczewska-Remi wyjechała do University of California w Berkeley (USA) na 9-tygodniowy staż szkoleniowy w ramach programu "TOP 500 Innovators - Science, Management, Commercialization" organizowanego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.21 maja 2013 r.
Dr inż. Aleksandra Szulczewska-Remi wraz z innymi zwycięzcami kolejnej edycji programu "TOP 500 Innovators - Science, Management, Commercialization" uczestniczyła w spotkaniu z wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Marią Elżbietą Orłowską. Pani Wiceminister wraz z Stephenem Mullen, Ambasadorem Stanów Zjednoczonych, wręczyła młodym badaczom promesy wyjazdowe na dwumiesięczny staż do University of California w Berkeley w USA. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Programu "TOP 500 Innovators - Science, Management, Commercialization" ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr strefy B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

18 kwietnia 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wygłosił referat pt. "Controlling w Uniwersytecie" na VII Międzynarodowym Kongresie Controllerów - Controlling Intelligence Adventure (CIA) "Lepsza aktywność - nowe zadanie dla controllera", który odbył się w Poznaniu w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. Kongres zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

18 kwietnia 2013 r.
Dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP wygłosił referat pt. "Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa" na XIV Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie finansami", która odbyła się w Kołobrzegu w dniach 17-19 kwietnia 2013 r. Konferencję zorganizowała Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

17 kwietnia 2013 r.
Prof. Péter Horváth, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli controllingu, odwiedził Katedrę Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.11 kwietnia 2013 r.
Dr Jarosław Nowicki został nominowany do Victorii 2013 w kategorii "Osobowość roku".

2 kwietnia 2013 r.
Dr Robert Polaczek został zaproszony do Komitetu Doradczego spółki Black Partners z siedzibą w Gdańsku.

25-26 marca 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji pt.: „Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną". Konferencja odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

21 marca 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w Seminarium z udziałem ekspertów OECD pn. „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości". Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

18 marca 2013 r.
Dr Witold Niedzielski udzielił wywiadu Telewizji Poznańskiej na temat upadłości przedsiębiorstw. Krótka wypowiedź została wyemitowana w „Teleskopie" 19 marca, a pełen wywiad w "Teleskopie gospodarczym" 28 marca.

7 marca 2013 r. 
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, podczas którego został powołany w skład tej Rady na kadencję 2012-2016. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1 marca 2013 r.
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wystąpił w TVN24 CNBC w programie na temat  „Droga do ożywienia".

1 stycznia 2013 r.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21.12.2012 r., Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej zmieniła nazwę na: Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.