Educating for 35 002 days
Aktualności

Rok 2015

Archiwum roku 2015
25 listopada 2015
Doktor habilitowany Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wygłosił wykład "Green controling jako przykład ekoinnowacji w zarządzaniu firmą" podczas Konferencji EVENT o EKOinnowacjach zorganizowanej w ramach projektu "Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem".

4 listopada 2015
Zainaugurowano cykl wykładów otwartych w ramach projektu "Green controlling and finance - innowacyjnym program studiów podyplomowych". Pierwszy wykład na temat "wpływu zmian klimatycznych na decyzje konsumentów" wygłosił p.prof. Piotr Tryjanowski . Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem.


Profesor Piotr Tryjanowski zajmuje się zagadnieniami związanymi z ekologią, behawiorem i ewolucją, m.in. wpływem inwestycji energetycznych na ptaki i nietoperze. Pracował przy pierwszym rozdziale raportu IPCC - o wpływie zmian klimatu na przyrodę: na organizmy żywe, na lodowce czy grunty rolne. Organizacja IPCC, której ekspertem jest m.in. prof. Piotr Tryjanowski, została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla w 2007 r. za wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu.

Wcześniej odbyło się spotkanie zespołu projektowego z prof. Piotrem Tryjanowskim, na którym rozmawiano między innymi o przyczynach zmian klimatycznych.12 - 16 października 2015
Doktor Justyna Tanaś przeprowadziła cykl wykładów w ramach programu Erasmus+ (STA) na Vienna University of Economics and Business (Austria, Wiedeń).

30 września – 2 października 2015
Dr Andrzej Niemiec uczestniczył w 8th Conference On Performance Measurement And Management Control (Nicea, Francja), w trakcie której wygłosił referaty: “Importance - Performance Analysis (IPA) In Identification Or Evaluation Of A Set Of Key Performance Indicators (KPIs) For Different Size Companies” oraz jako współautor “Performance Measurement Systems And Financial Results Of Polish Enterprises: Multidimensional Analysis” (współautorzy: W. Skoczylas, B. Batóg, J. Batóg, P. Wasniewski). W środę 30 września przewodził także sesji plenarnej poświęconej pomiarowi dokonań (Performance Measurement III).


W trakcie 8th Conference On Performance Measurement And Management Control (Nicea, Francja) zaprezentowano artykuł współautorstwa dr hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP, mgr. Piotra Ratajczaka oraz m.in. prof. P. Horváth z International Performance Research Institute (Niemcy) podsumowujący badania nad raportowaniem zrównoważonego rozwoju: “Sustainability Reporting In Central - And Eastern Europe - A Comparative Study”.


7-11 września 2015
Doktor Justyna Tanaś uczestniczyła w XXII GIS Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2015”w Perugii (Włochy), w trakcie której wygłosiła referat nt.: „Legal regulations and practical aspects of real estate valuation prepared for the purpose of calculating the zoning fee in Poland"

wrzesień 2015
Doktor  Grzegorz Mikołajewicz został recenzentem w Międzynarodowej Konferencji: "The International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance" organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.


5-14 lipca 2015
Doktor Justyna Tanaś uczestniczyła w 28th ERSA & ERES Summer School 2015 w Wiedniu, w trakcie której wygłosiła referat nt.: „Changes in the Demographic Structure of the Central City of Poznań (in the Light of the Suburbanization Process)”. Lokalnym organizatorem „letniej szkoły” w tym roku był Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu.


14 czerwca 2015
Doktor Grzegorz Mikołajewicz oraz dr Robert Polaczek wzięli udział w III edycji XLPL Ekiden, czyli sztafecie maratońskiej zajmując bardzo dobre 26 miejsce wśród 241 drużyn.

9 czerwca 2015

Doktor Grzegorz Mikołajewicz i dr Jarosław Nowicki zostali recenzentami w 23. Międzynarodowej Konferencji: "IDIMT - Interdisciplinary Information and Management Talks. Information Technology - Human Values, Innovation and Economy" organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze i Uniwersytet w Linz (9-11 września 2015, Poděbrady, Republika Czeska).


25 - 27 maja 2015
Doktor Justyna Tanaś uczestniczyła w XXIII Krajowej Konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości zorganizowanej przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrę Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja odbyła się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

18 - 22 maja 2015
Doktor Justyna Tanaś odbyła staż szkoleniowy na Państwowym Białoruskim Uniwersytecie Technologicznym w Mińsku.

11 maja 2015
Doktor habilitowany Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w IX Międzynarodowym Kongresie Controllerów „WYZWANIA DLA CONTROLLINGU W ERZE BIG DATA”, który odbył się w Concordii Design w Poznaniu.

10 maja 2015
Doktor Robert Polaczek wziął udział w IV Biegu 10 km Szpot w Swarzędzu. Nasz pracownik miał przyjemność startować wspólnie z JM Rektorem UEP prof. Marianem Gorynią oraz dr hab. Waldemarem Budnerem, prof. nadzw. UEP. Wspólny bieg skończył się na starcie, bo tempo Pana Rektora okazało się zbyt szybkie dla naszego adiunkta, który przegrał o 1 minutę i 51 sekund.


23 - 26 marca 2015
Zespół pracowników Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny w ramach programu LLP/Erasmus+ odbył staż szkoleniowy w Pradze (Republika Czeska).

9 - 10 marca 2015
Doktor Jarosław Nowicki wygłosił referat pt. Budowanie i transfer wartości w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - ujęcie sektorowe podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Efektywność źródłem bogactwa narodów. Konferencję zorganizowały Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.styczeń 2015

Ukazał się artykuł: Goliński T., Foltynowicz Z., Szulczewska-Remi A. (2014), Research Commercialization - from Idea to Profit. Application of Knowledge in Process of Business Dynamization in Central Europe: the Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism, str. 124 - 133

2 stycznia 2015
Zespół pracowników Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny rozpoczął prace w ramach grantu "Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych" finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.