5 grudnia 2017

Minister Rozwoju i Finansów powołał dr hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP z dniem 2 grudnia 2017 roku na Członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się w siedzibie Ministerstwa. Głównym zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego.
17 listopada 2017
Dr Grzegorz Mikołajewicz, dr Jarosław Nowicki i dr Dawid Szutowski
uczestniczyli w seminarium naukowym pt. "Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju - kluczowe wyzwania" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Katedrą Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.

16 listopada 2017
w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się wręczenie nagród VERBA VERITAS dla autorów najlepszych prac o tematyce związanej z etyką biznesu. W kategorii prace magisterskie II miejsce zajęła mgr Kamila Szwydek, autorka pracy pt. „Zależność pomiędzy działaniami CSR a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa Kompania Piwowarska SA”, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; promotor pracy: dr hab. Cezary Kochalski prof. nadzw. UEP.


14 listopada 2017

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Ratajczaka na temat "Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa przez działalność społecznie odpowiedzialną". Promotorem pracy był  dr hab. C. Kochalski, prof. nadzw. UEP, a promotorem pomocniczym dr Grzegorz Mikołajewicz

23-24 października 2017
dr Agata Sierpińska-Sawicz, Aleksandra Szulczewska-Remi i dr Dawid Szutowski
uczestniczyli w konferencji naukowej Global Economy and and Governance – Challenges in a Turbulent Era. Konferencja  zorganizowana przez SGGW, odbyła się w Warszawie. Podczas konferencji referaty wygłosili:
- dr A. Szulczewska-Remi - Supporting gen-y entrepreneurship in the city of Poznan
- dr A. Szulczewska-Remi i dr D. Szutowski - Managing innovation processes in industrial sector. Qualitative study

17 października 2017
Pracownicy Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny: dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, dr Grzegorz Mikołajewicz, dr Andrzej Niemiec, dr Jarosław Nowicki, dr Agata Sierpińska-Sawicz, dr inż. Aleksandra Szulczewska-Remi, mgr Piotr Ratajczak otrzymali Nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 - za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków"


16 - 18 października 2017
Dr Andrzej Niemiec
uczestniczył w XXII Ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Rachunkowość a controlling" pod hasłem przewodnim: DYLEMATY W ZARZĄDZANIU KOSZTAMI I DOKONANIAMI. W trakcie konferencji wygłosił referat: Istotność jako podstawowe kryterium selekcji kluczowych mierników dokonań (KPIs)""


20 - 22 września 2017
Dr Grzegorz Mikołajewicz
uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości: "Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości" (Poznań), w panelach Tutor Session prowadzonych przez The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

      

13 - 15 września 2017
Dr Andrzej Niemiec uczestniczył w 9th Conference On Performance Measurement And Management Control (Nicea, Francja), w trakcie której wygłosił referat: “Comparison of Critical Success Factor (CSFS) Identification Methods"22 czerwca 2017 r.
W skład kapituły tegorocznej XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP powołany został dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane raz do roku najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.


6 - 7 czerwca 2017 r.

dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
wygłosił referat pt. "Projektowanie zmian instytucjonalnych w kontekście konsultacyjnego referendum konstytucyjnego oraz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości"  podczas konferencji "Gospodarka Polski 1990 – 2017. Niedostosowania instytucjonalne i co dalej?", która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konferencję zorganizowała Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Katedrą Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego


19 - 21 kwietnia 2017
dr Dawid Szutowski
wygłosił referat pod tytułem "Exploring companies’ innovation policies in industrial sector in Central and Eastern Europe" podczas konferencji Circle 2017 organizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie

12 kwietnia 2017
dr Dawid Szutowski
znalazł się w gronie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w roku akadem. 2015/16

1 kwietnia 2017
artykuł pt. "Plan Morawieckiego – próba syntezy i oceny" autorstwa dr hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP  ukazał się w dwumiesięczniku ARCANA nr 133-134

30-31 marca 2017
dr Aleksandra Szulczewska-Remi uczestniczyła w spotkaniu partnerskim projektu UE Urbact "Gen-Y City - get into the swing of the city!" w Coimbrze (Portugalia). Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Poznania we współpracy ze Spółką Celową UEP oraz 12 miastami partnerskimi Europy.
http://urbact.eu/gen-y-city#


marzec 2017
w International Journal of Humanities and Social Science Invention ukazał się artykuł dr Dawida Szutowskiego pt. "Exploring the Cultural Differences in Polish and Turkish Companies". Stanowi on efekt międzynarodowego projektu badawczego prowadzonego we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Okan University w Stambule

26-30 marca 2017
dr Andrzej Niemiec wygłosił referat pt. "Performance measurement perspectives in small and medium enterprises" podczas The 6th International Virtual Conference 2017


marzec 2017
dr Marek Wierzbiński został członkiem komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości, który odbędzie się pod hasłem "RACHUNKOWOŚĆ 2.0. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY W NAUCE, DYDAKTYCE I PRAKTYCE RACHUNKOWOŚCI" w dniach 21-22 września 2017 w Poznaniu.

16 marca 2017 r.

dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP uczestniczył w konferencji „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa”, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencję zorganizowało Centrum Analiz i Studiów Podatkowych.


luty 2017
ukazały się artykuły dr Dawida Szutowskiego i mgr Piotra Ratajczaka:
- The Relation between CSR and Innovation. Model Approach
- Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy