1. Analiza finansowa i controlling w przedsiębiorstwie. Powrót do rozważań, w: Urbańczyk E., (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe US, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 56, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin s. 83-92
 2. Raportowanie banków komercyjnych spoza indeksu RESPECT w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku kapitałowym, w: Duraj J., (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 21-27.
 3. Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, red. C. Kochalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 4. Modern Managerial Finance. New Trends and Research Areas, edited by W. Frąckowiak & C. Kochalski, PUE Press, Poznan 2010.
 5. Analiza kosztów w zarządzaniu przez wartość, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2007 nr 11 i 12.
 6. Cost management reflecting economic value in central banks: the use of strategic management techniques, collective work under the scientific supervision of Edward Urbańczyk: The Problems of Company Value Management, University of Szczecin, Szczecin 2007.
 7. Czy prowadzenie badań naukowych w analizie ekonomicznej musi mieć charakter empiryczno-predykcyjny, w pracy zbiorowej pod red. J. Duraja: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 8. Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Analiza kosztów, w pracy zbiorowej pod red. M. Hamrola: Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 10. Rachunek kosztów klientów vs. Rachunek kosztów działań, w pracy zbiorowej pod red. T. Dudycza: Efektywność źródłem bogactwa narodów, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław 2005.
 11. Budowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o analizę rentowności sprzedaży, w pracy zbiorowej pod red. E. Urbańczyka: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; nr 378 / Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw; nr 43, Szczecin 2004.
 12. Cost Accounting/Analysis in Value Based Management, w pracy zbiorowej pod red. D. Zarzeckiego: Zarządzanie finansami: finansowanie przedsiębiorstw w UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 13. Rola informacji kosztowej w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym, w pracy zbiorowej pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
 14. Motywy kosztowe transakcji fuzji i przejęć, w pracy zbiorowej pod red. J. Duraja: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
 15. Analiza kosztów własnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 16. Rachunkowość zarządcza w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 1998 i 1999.