Publikacja w czasopiśmie

 1. Szutowski, D., Ratajczak, P., 2014, Exploring the Relationship between CSR and Innovation. Systematic Literature Study, Working Papers / Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics, 4, s. 1-25.
 2. Ratajczak, P., 2014, Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 11, s. 122-137.
 3. Ratajczak, P., Szutowski, D., 2015, The Relation between CSR and Innovation. Model Approach, Working Papers / Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics, 2, s. 1-16.
 4. Ratajczak, P., Szutowski, D., 2016, Exploring the relationship between CSR and innovation, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 2, s. 295-318.
 5. Szutowski, D., Ratajczak, P., 2016, Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 437, s. 436-446.

Rozdział w monografii naukowej

 1. Kochalski, C., Ratajczak, P., 2013, Długoterminowe stopy zwrotu z akcji spółek przeprowadzających pierwszą ofertę publiczną na polskim rynku giełdowym w: Natasza Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 133-143.
 2. Ratajczak, P., 2013, Stopa zwrotu z IPO w: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej : rynek finansowy, CeDeWu, Warszawa, s. 101-117.
 3. Ratajczak, P., 2016, Measures and Indicators in Green Controlling w: Cezary Kochalski (red.), Green Controlling and Finance : Theoretical Framework, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 196-218.
 4. Ratajczak, P., 2016, System of measures and indicators employed in green controlling at Kompania Piwowarska w: Cezary Kochalski (red.), Green Controlling and Finance : Case Studies, Wydawnictwo HELION, s. 79-98.
 5. Ratajczak, P., 2016, Mierniki i wskaźniki w controllingu ekologicznym w: Cezary Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 203-226.
 6. Ratajczak, P., 2016, System mierników i wskaźników wykorzystywany w controllingu ekologicznym w Kompanii Piwowarskiej w: Cezary Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Studium przypadków, Wydawnictwo HELION, Gliwice, s. 87-106.