SKN e-commerce prowadzi obecnie nabór nowych członków SKN! - kontakt: marcin.lewicki@ue.poznan.pl


SKN 
e-commerce działa przy Katedrze Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od października 2002 roku.

Celem działalności koła naukowego jest szerzenie idei internetowej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem handlu, marketingu i elektronicznego biznesu. Nasz cel osiągamy poprzez udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych, prelekcjach związanych z tematyką Koła. Organizujemy konferencje i seminaria naukowe, przeprowadzamy projekty dla firm oraz badamy narzędzia internetowe, na których opiera się elektroniczny handel i marketing.

Najważniejsze osiągnięcia
  • Zorganizowanie 5 edycji „Konferencji Internet Płaszczyzną Globalizacji Handlu” w latach 2003-2009
  • Przygotowanie publikacji Inspired by Internet
  • Organizacja szeregu wykładów otwartych
  • Organizacja szkolenia z zarządzania projektami
  • Udział w konferencjach Netvision, Inspiring Solutions, Barcamp, Shopcamp, Rewolucja w komunikacji, CR&IT
  • Udział w targach SKN na UEP
  • Udział w spotkaniach edukacyjnych Allegro
  • Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym i promocja „I Konferencji Studenckich Kół Naukowych” na UEP w 2014