W dniach 23-24 maja 2011 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Handel we współczesnej gospodarce II. Nowe trendy w sektorze”, której organizatorem była Katedra Handlu i Marketingu. Konferencja miała na celu:

 • Prezentację najnowszych trendów w sektorze oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa handlowe
 • Wymianę poglądów i dyskusję dotyczącą aktualnych problemów funkcjonowania sfery handlu instytucjonalnego
 • Integrację środowiska identyfikującego się z handlem jako przedmiotem badań naukowych

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w Polsce i na Słowacji, w których prowadzone są badania w zakresie handlu: Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Uniwersytetów: Łódzkiego i Szczecińskiego, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Politechnik: Łódzkiej i Rzeszowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Słowackiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Nitrze, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu). W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele praktyki gospodarczej. Konferencja odbyła się w ramach obchodów 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 


Rada programowa

 • Prof. dr hab. M. Sławińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. T. Domański, Uniwersytet Łódzki
 • Doc. dr inż. I. Fechner, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Z. Kędzior, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Doc. dr U. Kłosiewicz- Górecka, IBRKiK, Warszawa
 • Prof. dr hab. B. Pilarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. G. Sobczyk, UMCS w Lublinie
 • Prof. dr hab. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. A. Styś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. A. Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. H. Szulce, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 • Prof. dr hab. S. Wilmańska-Sosnowska, Uniwersytet Łódzki


Komitet organizacyjny

 • Dr hab. B. Borusiak - przewodnicząca
 • Dr W. Ciechomski - sekretarz
 • Dr P. Dobski, dr J. Mikołajczyk, dr B. Pierański, mgr M. Lewicki - członkowie