Badania operacyjne w finansach

Konferencja MZBO'16