Badania operacyjne w finansach

6 Podstawy algebry liniowej