Educating for 35 010 days
Home

dr Anna Mazurczak


Przebieg kariery


2005: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania                         
          Praca magisterska: Otwarte fundusze inwestycyjne nieruchomości
          jako forma inwestowania na rynku kapitałowym,
          na przykładzie funduszy niemieckich Grund-besitz Invest oraz
          Grund-besitz Global

2011: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wydział Zarządzania                           
          Doktorat: Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Estate
          Investment Trust (REITs) w rozwoju rynku nieruchomości w PolsceProblematyka badawcza


  • funkcjonowanie funduszy nieruchomości na świecie,
  • inwestowanie na rynku nieruchomości,
  • finansowanie inwestycji w nieruchomości,
  • ocena potencjału inwestycyjnego nieruchomości,
  • zarządzanie nieruchomościami.Dydaktyka


  • Podstawy zarządzania nieruchomościami,
  • Inwestowanie w nieruchomości,
  • Investment funds on the real estate market,
  • Relacje inwestorskie.


Hobby


malarstwo, film


pokój 1123 Collegium Altum
tel. 61 854 36 84
e-mail: anna.mazurczak@ue.poznan.pl