Kwalifikacja do programu podwójnego dyplomu w ramach specjalności Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie

 

 

Zapraszamy studentów II roku II stopnia specjalności "Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie" zainteresowanych wyjazdem na studia do uczelni partnerskiej w Vigo (na IV semestr w roku akademickim 2014/2015) do zgłaszania chęci udziału w programie podwójnego dyplomu UEP-Escuela de Negocios Afundación.

 

Etapy kwalifikacji:

1.      Przesłanie deklaracji chęci uczestnictwa w programie na adres e-mail: kmik@ue.poznan.pl do dnia 27 listopada 2014 (czwartek) plik do pobrania 

2.      Złożenie dokumentów (podpisany formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny, ew. dokumenty potwierdzające znajomość j. hiszpańskiego)  do dnia 8 grudnia 2014 (poniedziałek) w p.812 Collegium Altum (Sekretariat międzykatedralny, Katedra Mikroekonomii).

3.      Rozmowy kwalifikacyjne w terminach od 9 do17 grudnia 2014

4.      Ogłoszenie wyników kwalifikacji – czwartek 18 grudnia 2014