Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r. nr 1674, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455.