Rada Biznesu Wydziału Zarządzania UEP

 

Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2013 r. uchwałą nr 111/2013/2014 RWZ UEP powołała Radę Biznesu Wydziału Zarządzania UEP.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Biznesu Wydziału Zarządzania  został prof. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw. UEP


Członkami Rady Biznesu są wybitni menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami i instytucjami funkcjonującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej rolą jest wspieranie władz Wydziału w procesie doskonalenia działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Zarządzania. Członkowie Rady Biznesu opiniują programy kształcenia, biorą czynny udział w procesie dydaktycznym, wspierają inicjatywy mające na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych studentów Wydziału Zarządzania.

 

Zadania Rady Biznesu Wydziału Zarządzania

 

1.     Opiniowanie oferty edukacyjnej WZ UEP (kierunki, specjalności), w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy.

2.     Opiniowanie zbioru efektów kształcenia na WZ UEP.

3.     Opiniowanie programów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

4.     Opiniowanie regulaminu i programu praktyk i staży studenckich (zasady zaliczania, przydatność praktyczna).

5.     Opiniowanie przez pracodawców procesu kształcenia z punktu widzenia  potrzeb lokalnego rynku pracy.

6.     Udział przedstawicieli przedsiębiorstw w zajęciach dydaktycznych na WZ UEP.

7.     Udział przedstawicieli przedsiębiorstw w procesie doskonalenia ofert dydaktycznej WZ UEP.