Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 103/St.Pod./2014

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym"