Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 105/St.Pod./2013

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Gospodarka Nieruchomościami" - specjalność: Wycena Nieruchomości