Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 109/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Praktyczne Aspekty Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem"