Educating for 34 552 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 109/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 81/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 15 września 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem"