Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 110/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Lean Manufacturing"