Educating for 34 552 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 12/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 12/St.Pod./2013 w sprawie zmiany kierownika jedenastej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Sprzedażą”