Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 15/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 9/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 24 lutego 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szesnastej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość"