Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 15/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie Program Master of Business Administration Poznań-Atlanta (Program MBA Poznań-Atlanta)