Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 16/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Lean Manufacturing"