Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 21/St.Pod./2014

w sprawie: prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Efektywny przywódca Banku Spółdzielczego"